Hồ sơ pháp lý

Pháp lý dự án

'- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, văn bản công nhận chủ đầu tư.

- Quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500.

- Thông báo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục Nhà ở (gồm TKCS).

- Giấy phép xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật và công trình dịch vụ công cộng.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng lô (176 GCN)

- Văn bản xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (121/176 căn).